CONSULTANCY

CONSULTANCY

Met het integreren van uw wensen en eisen kan het team van Streefkerk architects + consultants een advies voor u schrijven waardoor u een weloverwogen beslissing kan nemen over het te volgen traject.

Tropenklimaat, lichtinval, relatie tussen ruimtes, uitzicht, kleurgebruik zijn belangrijke facetten.

Een persoonlijke aanpak met een open communicatie tussen u en het team maakt het traject inzichtelijk.

In een eerste oriënterend gesprek, wat vrijblijvend en zonder kosten is, komen uw globale wensen, gekozen bouwlocatie en uw fincanciele mogelijkheden aan de orde.

Daarmee zal het team van Streefkerk achitects + consultants aan de slag gaan, en met verfijning en detaillering van het concept zal het resultaat de gevraagde kwaliteit hebben.

Enter your keyword